• Šifra predmeta:63257
 • Kreditne točke:6
 • Semester: zimski
 • Vsebina

Predavanja:

 1. Uvod (zahteve, strežniki, čakalne vrste, komunikacijska pot, ciklični proces simulacijske analize)
 2. Teorija strežbe (Kendallova notacija, Littlovo pravilo, uporabnostni faktor, prostor stanj, časovni prostor, intenzivnost prihajanja in strežbe, rojstno smrtni proces, vzorčne strežne enote,  strežba s priroriteto, strežne mreže)
 3. Petrijeve in barvne Petrijeve mreže (definicija, drevo označitev, dosegljivost stanj, primeri modelov s področja računalništva in računalniških omrežij, varnost, omejenost, konservativnost)
 4. Metrike in orodja za ocenjevanje zmogljivosti omrežij (latenca, število skokov paketov, energetska efektivnost)
 5. Pridobivanje vrednosti kvantitativnih spremenljivk omrežja
 6. Kvalitativne metrik za ocenjevanje delovanja omrežij
 7. Modeli generiranja prometa v računalniških omrežjih

Vaje:

Namen vaj pri navedenem predmetu je predvsem v predstavitvi uporabe zgoraj navedenih teoretičnih osnov na reševanju praktičnih problemov s področja računalniških omrežij. V ta namen se bodo uporabljala na vajah ustrezna programska orodja (npr. OpNet, NS2, OMNeT++, TETCOS, GTNetS, itd.).

 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.59 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS