• Šifra predmeta:63253
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Opredelitev in pregled obvladovanja informatike skozi čas – strateškega planiranja, poslovno informacijskih arhitektur, standardov, metodologij in ogrodij. Predstavitev strateškega planiranja informatike: poslovna strategija, strateški elementi, analiza stanja, tehnološka vizija načrt informacijske tehnologije, prioritete projektov, operativni plan Predstavitev poslovno informacijske arhitekture - arhitekturni nivoji: poslovni, aplikativni, tehnološki, konceptualnega modela arhitekture (ISO 1471) in arhitekturnih ogrodij: Zachman, Togaf, Archimate, z uporabo ustreznih orodij. Predstavitev Instrumentov upravljanja – poslovnega sistema in informatike kot so EFQM, BSC in standardi ISO (9000, 17799, 27000). Upravljanje in vodenje informatike, organiziranost in procesi informatike: plansko organizacijski, izvedbeni, podporni in nadzorni, vrednotenje uspešnosti informatike, raven zrelosti, ogrodji COBIT in ITIL, upravljanje varnosti in zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.58