• Šifra predmeta:63248
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Temeljni namen predmeta je seznanitev študenta s področjem ekonomske znanosti na ravni združb (podjetij, zavodov itn.), zato da bo usposobljen dojemati vsebino tistih strokovnih pogovorov, ki vsebujejo ekonomske pojme, ter dejavno sodelovati v njih. Iz tega namena izvedeni cilji so zagotoviti tako poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in njihove medsebojne odvisnosti kot tudi sposobnost vključevanja teh pojmov v razmere praktičnega dela, zlasti v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem podjetij v lasti gospodarskih družb, ko se bo kot diplomant soočil s potrebo ovrednotenja določenih stanj, procesov in izidov.

 

Študenti opravljajo seminarske naloge (izdelava poslovnega načrta v podjetniških timih), ki se jih zagovarja konec semestra, kolokvije iz snovi obravnavane na predavanjih in končni izpit iz snovi obravnavane na predavanjih.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
avditornih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.62 - Kabinet