• Šifra predmeta:63219
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Cilj predmeta je nadgraditi osnovno poznavanje in razumevanje pojmov matematične analize in linearne algebre z zahtevnejšimi pojmi, prikazati njihovo uporabo pri matematičnem modeliranju pojavov v računalništvu in drugih znanostih in osnovne metode za računanje dobljenih modelov.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI
PK
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI