• Šifra predmeta:63214
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Seznaniti slušatelje z osnovnimi koncepti, idejami, metodami in tehnikami umetne inteligence. Sposobnost reševanja problemov z metodami umetne inteligence, zmožnost razumevanja literatura s področja umetne inteligence, prispevati k razumevanju relevantnosti tehničnih dosežkov umetne inteligence glede na njihove implikacije v filozofiji in psihologiji.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.17
Asistent
Prostor:R3.54-LUI
Asistent
Prostor:R2.26-LKM