• Šifra predmeta:63214
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Pri predmetu bomo pregledali različne družine osnovnih metod s področja umetne inteligence, kamor spadajo: strojno učenje, preiskovanje problemskega prostora, igranje iger, planiranje, razporejanje opravil in sklepanje.

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti, izrazoslovjem in metodami s tega področja, ter zagotoviti sposobnost reševanja problemov z omenjenimi metodami. Pridobljeno znanje pomaga tudi pri razumevanju literature s področja, razumevanja tehnoloških dosežkov umetne inteligence in njene implikacije v filozofiji, psihologiji in etiki.

Predmet je sestavljen iz predavanj in laboratorijskih vaj.
Delo pri predmetu je sestavljeno iz približno 5 kvizov, ki so razporejeni na vsake 2-3 tedne predavanj, in iz končnega izpita.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.17 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM