• Šifra predmeta:63212
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Kako deluje računalnik? To je osnovno vprašanje, na katerega skušamo odgovoriti pri tem predmetu. Za študenta, ki bo postal inženir računalništva, računalnik ne sme biti "črna škatla" (pa tudi, če je zares črne barve).

Najprej se bomo vprašali, kakšen naj bo stroj, ki zna "računati" (pa tudi, kaj to sploh pomeni). Videli bomo, da je lahko tudi izredno preprost (če nas hitrost ne zanima ali pa nam gre zgolj za princip). Kako so se v preteklosti lotili gradnje takih strojev?

Spoznali bomo delovanje procesorja, ki je najpomembnejši del računalnika. Kako procesor dobi ukaze, kako jih tolmači, kako jih izvede? Spoznali bomo, kako arhitektura računalnika vpliva na njegove zmogljivosti, s kakšnimi prijemi proizvajalci pohitrijo procesorje in kako zmogljivost sploh merimo.

Spoznali bomo tudi zbirni jezik, ki je najbližje strojnim ukazom računalnika. Njegovo razumevanje je pomembno tudi za uspešno programiranje v višjih programskih jezikih. 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.48 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP