• Šifra predmeta:63207
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva,Osnovne operacije z vektorji, sistemi linearnih enačb, determinante, vektorski prostori, linearne preslikave, operacije z matrikami, simetrične in ortogonalne matrike, lastni vektorji in lastne vrednosti.

Študenti opravljajo domače naloge v tedenskem ritmu, dva kolokvija iz praktičnih nalog in končni izpit.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI
Drugo
Prostor:R3.16 - Kabinet