• Šifra predmeta:63204
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Študenti v okviru tega predmeta pridobijo osnovna znanja s področja digitalne logike. Spoznajo se z osnovnimi gradniki v računalništvu ter ustrezno logično obravnavo le-teh. Seznanijo se s časom v preklopnih strukturah in sistemih, pomnilnimi celicami in osnovami avtomatov.

Nosilec:
prof. dr. Nikolaj Zimic

Asistenti:
Miha Moškon
Primož Pečar
Iztok Lebar Bajec

Laborant:
Miran Koprivec

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.60 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS
Asistent
Prostor:R3.70 - Kabinet
Drugo
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS