• Šifra predmeta:0085793
 • Kreditne točke:4
 • Semester: zimski
 • Vsebina
 • kratka zgodovina uporabe računalnikov v likovni umetnosti in generativna umetnost
 • uvod v programiranje z jezikom Processing
 • izdelava serije grafik v Processingu po principu generativne umetnosti
 • seminarska naloga o generativni umetnosti
 • uporaba Google učenjaka za iskanje referenc in spletnega portala Overleaf za pisanje besedil

 

Študentje uporabljajo svoje prenosne računalnike na katere inštalirajo odprtokodni programski jezik Processing. Google učenjak in Overleaf pa sta brezplačni spletni storitvi.

 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
60
ur
predavanj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.16 - Kabinet