Na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL uvajamo nove predmete s področja informacijske varnosti in trajnostnega računalništva, ki jih bodo lahko izbrali študenti prvostopenjskega visokošolskega strokovnega programa Računalništvo in informatika.

 

Letos za izbiro vsebin ni nobenih pogojev, vendar se bo to najkasneje čez dve leti spremenilo, ko nameravamo vpeljati celoten sklop informacijske varnosti na visokošolski študij.

 

Informacijska varnost

Varnost programov

Predmet je namenjen študentom, ki želijo primarno nadgraditi programerske in administrativne sposobnosti.

 

Zaradi povečane uporabe tehnologije v sistemih, ki obravnavajo občutljive podatke, učinkovitost in hitrost nista več edina pogoja, ko pride do izdelave programske opreme. Vse večjo pozornost je treba posvečati varnosti in zanesljivosti. Pri predmetu bomo študente seznanili s sodobnimi tehnikami zlorabe programske opreme, kot tudi z varnostnimi mehanizmi vgrajenimi v programsko opremo, z namenom preprečevanja ter zajezitve dosega zlorabe. Pri vajah bomo na primerih posameznih tematik sprva na praktičnem primeru ne-varnega sistema preizkusili vdore v sistem, nato pa prikazali praktično pisanje robustne kode, ki odpravlja probleme posamezne tematike.

 

Varnost organizacij

Predmet se osredoča na praktične vidike informacijske varnosti v gospodarstvu, od malih do srednjih in večjih podjetij. Vse krovne vsebine navedene v tem učnem načrtu so del ACM CyberSecurity kurikula iz leta 2017 (sekcije 4.7 Organisational Security, ss.59-77). Ta predmet je ena od nujnih podlag za kasneje vpeljan predmet »Človeški vidiki varnosti«.

 

Varnost podatkov

Predmet obsega temeljna znanja, ki jih mora poznati posameznik, ki hoče delovati na področju informacijske varnosti. Funkcionalne osnove kriptografije, klasifikacije in načini hranjenja podatov, varnost komunikacij in podobno, so teme, ki jih mora vsak, ki se ukvarja z informacijsko varnostjo, poznati.

 

Pravni vidiki informacijskih tehnologij

Predmet se osredoča na pravne vidike povezane z računalništvom. V prvi vrsti gre za vsebine povezane z informacijsko varnostjo, vendar bodo potencialni študentje lahko poslušali tudi teme povezane z v varovanjem intelektualne lastnine, pravom in zasebnostjo, ter pravnimi podlagami povezanimi z podjetništvom. Predmet bodo izvajali akademiki s PF UL.

 

Trajnostno računalništvo

Programiranje energijsko omejenih naprav

Na desetine milijard naprav interneta stvari (IoT) skupaj s približno enim pametnim telefonom na vsakega prebivalca tega planeta obljubljajo izpolnitev vizije računalništva, ki ga lahko izvajamo kadarkoli in kjerkoli. Ti računalniki že zagotavljajo storitve na področjih, ki segajo od zdravstva, prek upravljanja s pametnimi domovi, do kmetijstva. Mobilne naprave in naprave IoT kljub svoji raznolikosti odlikuje skupna zmačilnost – napajajo se preko baterij omejenih kapacitet. Posledično je učinkovito upravljanje z viri ključnega pomena.

V tem predmetu pokrivamo temelje trajnostnega mobilnega in IoT računalništva.