V skladu z Odlokom vlade o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in priporočili Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani tudi na Fakulteti za računalništvo in informatiko sproščamo omejitvene ukrepe, a želimo še naprej skrbeti za visoko raven varnosti, delovati samozaščitno in v skladu s priporočili NIJZ.

  • Če imamo kakršne koli znake akutne okužbe dihal, še zlasti pa v primeru kašlja, ostanemo doma!
  • V zaprtih prostorih na fakulteti je obvezna uporaba maske oziroma drugih zaščitnih sredstev za predel nosu in ust (maske si študenti in obiskovalci priskrbijo sami).
  • Pazimo na medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m.
  • Priporočeno je redno umivanje rok z vodo in milom. Ob vstopu na fakulteto je obvezno razkuževanje rok. Razkužila so nameščena na vseh vhodih v fakulteto.
  • Pogosto zračimo prostore in se čim manj zadržujemo v prostorih skupaj z drugimi.
  • Dovoljeno je zbiranje do 10 oseb (oz. do 50, v kolikor organizator vodi evidenco prisotnih in njihovih kontaktov, ter jo hrani en mesec). (dopolnjeno 9. 7.)

 

Od 23. 6. 2020 je dovoljeno zbiranje študentov v prostorih Univerze v Ljubljani, torej tudi na UL FRI, ob upoštevanju zgoraj navedenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe.

 

Študenti so bili preko sistema Studis seznanjeni z Navodili za pripravo in izvedbo pisnih preverjanj znanj na UL FRI.

 

Več informacij v novicah:

 

SPREMLJANJE RAZVOJA DOGODKOV: