Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani veljajo ukrepi, s katerimi želimo skrbeti za visoko raven varnosti, delovati samozaščitno in v skladu s priporočili NIJZ.

  • Vse osebe, ki prihajajo v prostore visokošolskih zavodov in so starejše od 12 let, morajo izpolnjevati pogoje prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). To velja tako za zaposlene kot tudi za študente in druge obiskovalce.
  • Izpolnjevanje pogojev PCT preverjajo pooblaščene osebe na vhodu v fakulteto v skladu z Navodili.
  • Zaposleni in študenti, ki se morajo za izpolnjevanje pogojev PCT samotestirati, samotestiranje opravljajo na fakulteti v določenih terminih, pogoj dokazujejo z izpolnjenim evidenčnim listom.
  • Če imamo kakršne koli znake akutne okužbe dihal, še zlasti pa v primeru kašlja, ostanemo doma!
  • V zaprtih prostorih na fakulteti je obvezna uporaba kirurške zaščitne maske ali zaščitne maske tipa FFP2.
  • Pazimo na medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m.
  • Ob vstopu na fakulteto je obvezno razkuževanje rok. Razkužila so nameščena na vseh vhodih v fakulteto. Priporočeno je tudi redno umivanje rok z vodo in milom.
  • Pogosto zračimo prostore in se čim manj zadržujemo v prostorih skupaj z drugimi.

 

Samotestiranje študentov in zaposlenih

Na UL FRI samotestiranje poteka po Protokolu za samotestiranje (v veljavi od 1. 10. 2021). Samotestiranje se preverja ob vstopu na fakulteto in dokazuje z izpolnjenim evidenčnim listom (obrazec-SLO, obrazec-ENG). S spremembo (Ur.l. 174/2021) je veljavnost hitrih testov in hitrih testov za samotestiranje omejena na 48 ur, veljavnost testov PCR pa na 72 ur. Osebe, ki za pogoj PCT uporabljajo hitre teste za samotestiranje, morajo samotestiranje opraviti pri delodajalcu (zaposleni) oz. v izobraževalni instituciji (študenti) v za to določenih terminih. Za celotedensko prisotnost na fakulteti se je treba samotestirati trikrat.

 
Na FRI so termini za samotestiranje v ponedeljek, sredo in petek, med 7.00 in 8.30 v prostorih menze, vstopi se skozi glavni vhod. Teste za samotestiranje zaposleni dobijo pri pooblaščeni osebi v terminu testiranja, študenti teste dobijo brezplačno v lekarni. Samotestirani pogoj dokazujejo z izpolnjenim evidenčnim listom.

 

Za opravljanje dela in obiskovanje pedagoškega procesa se poviša pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur.

- V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo.

- V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur.

 

Lokacija: UL FRI, Večna pot 113, Ljubljana; jedilnica v drugem nadstropju osrednjega objekta X; vstopna točka je na glavnem vhodu.

Termini: vsak ponedeljek, sredo in petek, med 7.00 in 8.30,

 

OPOMBI:

  • Veljajo tudi samotestiranja, ki so opravljena na drugih članicah UL (velja predvsem za študente interdisciplinarnih programov) in v sklopu študentskih domov, ob uporabi ustrezno potrjenega zgoraj navedenega evidenčnega lista.
  • Za pogoj testiranja se lahko uveljavlja tudi (negativne) rezultate običajnih testov PCR ali HAT, ki so opravljeni na pooblaščenih točkah za testiranje.

 

Več informacij v novicah:

 

Spremljanje razvoja dogodkov: