05.
avg
Zagovor diplomskega dela: Jan Rat
ob 10:00

Naslov diplomskega dela: Avtomatizacija delovnih procesov s pomočjo informacijskega sistema

 

Povzetek:

Informacijski sistemi so danes prisotni vse okoli nas. Ker so postali pomemben del družbe, si življenje brez njih težko predstavljamo. Dokaz za to je tudi podjetje Gorenje d.o.o., v katerem sem zaposlen. Problem je, da je proces izdelave grafičnih vmesnikov na pametnih gospodinjskih aparatih predolg. Zanimalo nas je, kako implementirati informacijski sistem za izdelavo in nadzor tekstovnih elementov na grafičnih uporabniških vmesnikih za enega izmed pametnih gospodinjskih aparatov - pečico. Predstavili bomo, kako dograditi informacijski sistem in kje so nastopile težave. Na koncu bomo skušali upravičiti razvoj informacijskega sistema, ter primerjali s starim načinom izvajanja procesa.

 

Mentor: doc. dr. Rok Rupnik

Somentor: dipl. inz. Nikolaj Čolić

 

Komisija za zagovor:​

doc. dr. Jure Demšar (predsednik),

doc. dr. Rok Rupnik (mentor),

doc. dr. Dejan Lavbič (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35