10. mar
-
13. apr
Prekinitev neposrednega pedagoškega dela
ob 00:00

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep v zvezi z ukrepi proti koronavirusu.

 

Do vključno 13. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabe drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

 

Pedagoško delo in pouk se v največji možni meri nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem. Vsa navodila o izvedbi posameznega predmeta izvajalci posredujejo prek e-Učilnice.

 

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020.

 

--

Vse informacije o ukrepih objavljamo na spletni strani UL FRI: https://www.fri.uni-lj.si/sl/info-o-koronavirusu.