17.
jan
Delavnica: Urejanje podatkov
ob 10:00

Delo s podatki je na mnogo področjih že nepogrešljivo, količina podatkov pa se iz dneva v dan veča. S tem se veča tudi povpraševanje po strokovno usposobljenem kadru.

 

Pri DataScience@UL-FRI za ta namen pripravljamo sosledje štirih delavnic med 17. in 27. januarjem 2022, ki bodo udeležencem omogočale pridobiti temeljna znanja, ki so potrebna za kvalitetno delo s podatki. Delavnice so namenjene vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s podatki ali pa jih analiza podatkov samo zanima. Primerne so za vse udeležence, ki so že domači v programskem jeziku R ali vešči programiranja v nekem drugem programskem jeziku.

 

Delavnica osnovnega nivoja: Urejanje podatkov

 

Strokovna analiza podatkov zajema veliko nalog, od pridobivanja podatkov do predstavitve rezultatov. Urejeni podatki so ključni za kvalitetno analizo, prav tako pa je ta korak v celotnem postopku dela velikokrat najbolj časovno potraten. Na tej delavnici bomo spoznali koncepte, s katerimi bomo lahko kvalitetno in učinkovito pripravili podatke za analizo. Za utrjevanje konceptov bomo uporabljali programski jezik R ter zbirko paketov tidyverse, ki je namenjena analizi podatkov.

 

V štirih 90-minutnih srečanjih bomo predelali osnovne koncepte urejanja podatkov. Znanja, pridobljena na tej delavnici, bodo postavila trdne temelje za nadaljnjo analizo. Delavnica bo intenzivna z nalogami za samostojno utrjevanje pred in po vsakem srečanju.

 

Več informacij o delavnici, programu in izvajalcih najdete na prijavnici. Za več informacij nam pišite na delavnice.datascience@fri.uni-lj.si.