• Šifra predmeta:63828
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Vsebina
Pri predmetu bomo spoznali probleme s področja računalništva, ki jih je mogoče reševati z algoritmi, ki izvirajo iz algebraične strukture polkolobarja. Za vrsto problemov, kot so denimo optimizacijski problemi (logistični problemi, problemi razporejanja, dinamični sistemi, analiza omrežij, problem iskanja optimalnih poti v grafu,...), posploševanje tehnike analiziranja podatkov, gručenje in razčlenjevanje (hierarchical clustering, semiring parsing),... bomo predstavili učinkovit skupen matematičen model. Tako bomo  dobro spoznali strukturo polkolobarja, ki poleg naravnih števil  pokriva tudi primere Boolove algebre, tropskega polkolobarja, dioide, max-min polkolobarja, distributivnih mrež,... 

Raziskovalci na področju računalništva radi posegajo po polkolobarjih, saj omogočajo bolj splošno in skupno reševanje različnih problemov, hkrati  pa reducirajo časovno zahtevnost obstoječih algoritmov.  Bolj teoretično je struktura polkolobarjev raziskovalno aktualna na področju matematike, saj je ta algebraična struktura bistveno drugačna od običajnih algebraičnih  struktur (grupe, kolobarji, obsegi).  Tako se v zadnjih letih vrsto raziskovalcev ukvarja s proučevanjem polkolobarjev in njihovih lastnosti ter posploševanjem   efektivnih algoritmov za reševanje problemov na velikem razredu kanonično urejenih polkolobarjev, ki jih imenujemo dioide. Poseben razred dioid predstavljajo tropski polkolobarji, ki poleg omenjenih aplikacij v računalništvu in inženirstvu uvajajo tudi novo geometrijo, tropsko geometrijo.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
15
ur
laboratorijskih vaj
15
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.16