• Šifra predmeta:63002
  • Kreditne točke:3
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: osnove splošne šahovske teorije in izrazoslovje; vidiki šaha; pomen šahovske igre pri razvijanju odlik mišljenja in osebnosti; zgodovinski pogled in razvoj; zamisel in pomen uvajanja šaha v vzgojno-izobraževalni sistem; šah kot raziskovalna domena; specifični razvojno-formativni cilji; učitelj kot nosilec poučevanja šaha; pedagoško-psihološki vidik pouka šaha.

Praktične vsebine se nanašajo na: osnove šaha; prvine in pravila šahovske igre; tekmovalne zvrsti pri šahu; šahovska notacija; vrednost šahovskih figur; končnica v šahu; osnovne končnice (matiranje, vodenje kmeta k promociji); otvoritev v šahu; računanje razvojnih tempov; osnove strategije in načrtovanje v šahovski partiji; osnove taktike in kombinatorika pri šahovski igri; ocenjevanje šahovskih pozicij; uporaba računalniškega analizatorja; variante šaha; specifična metodično-didaktična priporočila za izvajanje pouka po učnem načrtu in programu; usposabljanje učitelja za organizacijo pouka šaha in krepitev njegove profesionalne kompetence.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj
15
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.69 - Kabinet