Maja Murnik
Drugi člani
E:Pošljite sporočilo
Prostor: R2.33 - Laboratorij LRV
Opis

Maja Murnik je raziskovalka pri raziskovalnem projektu ARRS "Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti" (2021–2024). Njena raziskovalna področja so: novomedijska umetnost in njena teorija, performans, sodobne scenske umetnosti, filozofija telesnosti (posebej s fenomenološke perspektive), umetnost in znanost.

 

Izobrazba:

2012: doktorat iz filozofije in teorije vizualne kulture, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem

2005: diploma iz dramaturgije, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani

2003: diploma iz primerjalne književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Aktualni poudarki:

Predsednica Strokovne komisije za intermedijske umetnosti pri Mestni občini Ljubljana, 2020–2023.

Članica uredniških odborov revij Amfiteater in Virtual Creativity.

Soustanoviteljica in raziskovalka Inštituta za nove medije in elektronsko literaturo.

Nagrade

Štipendija francoske vlade (Bourse du gouvernement français) za dvomesečno študijsko bivanje v Parizu (Université X – Paris Nanterre), 2009.

Publikacije

MURNIK, Maja. Performans in gravitacija. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti, ISSN 1855-4539, 2017, letn. 5, št. 2, str. 86–100.

MURNIK, Maja. Art in weightlessness : from outer space to virtual worlds. Virtual creativity, 2017, vol. 7, no. 1, str. 29–40.

MURNIK, Maja. "Follow me, comrades in flight, into the depths!" : body-related performance art in Second Life. V: DOYLE, Denise (ur.). New opportunities for artistic practice in virtual worlds, (Advances in social networking and online communities book series, ISSN 2328-1405). Hershey (PA): Information Science Reference, an imprint of IGI Global. 2015, str. 216–231.

MURNIK, Maja. Uprizoritvene umetnosti v dispozitivu tehnologij : telo in novomedijski performans. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2014, letn. 50, št. 1/2, str. 39–50.

MURNIK, Maja. Od teksta k telesnemu : problematika telesa v Bouchardonovem in Volckaertovem delu Loss of grasp. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2014, letn. 37, št. 2, str. 135–149, [244].

MURNIK, Maja. Performans v svetu sodobnih tehnologij = Performance art in the world of new technologies. V: LUBEJ, Peter (ur.). MFRU 2.0 : [zbornik tekstov ob 20. obletnici festivala], [20.] mednarodni festival računalniške umetnosti = [20th] International Festival of Computer Art. Maribor: Mladinski kulturni center. 2014, str. 9–12.

MURNIK, Maja, PETRIČ, Špela, TURŠIČ, Miha. Beyond life cycles. V: LIÒ, Pietro (ur.). Advances in artificial life : ECAL 2013 : proceedings of the twelfth European Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems, 2-6 September 2013, Taormina, Italy. [S. l.: MIT Press]. 2013, str. 258–259. https://archive.org/details/AdvancesInArtificialLifeECAL2013

MURNIK, Maja. Telo-v-gibanju : razumevanje telesa v Merleau-Pontyjevi zgodnejši filozofiji. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani, ISSN 1318-3362, jun. 2012, letn. 21, št. 80/81, str. 201–213.

Več