05.
avg
Zagovor diplomskega dela: Tadej Stanonik
ob 10:00

Naslov diplomskega dela: Podpora interaktivnim lekcijam v izvajalnem okolju Node.js

 

Povzetek:

Priljubljenost uporabe izvajalnega okolja Node.js je vedno večja, hkrati pa se povečuje tudi število programerjev, ki se z omenjenim okoljem srečujejo prvič. Pred prvo uporabo je potrebno namestiti okolje in vse knjižnice, ki jih razvijalec pri razvoju potrebuje, pri tem pa je potrebno paziti, da so verzije knjižnic med seboj združljive. Vse to zahteva čas, hkrati pa je za neizkušenega programerja izvajanje kode na lastni napravi lahko nevarno. 

V diplomskem delu smo zasnovali in razvili prototip, ki učiteljem omogoča enostavno izdelavo interaktivnih lekcij, preko katerih se učenci oz. programerji začetniki z reševanjem različnih tipov nalog učijo uporabe tehnologij JavaScript (Node.js), HTML in CSS v varnem okolju brez nameščanja razvojnega okolja na lastne naprave. Za implementacijo prototipa smo nadgradili delovanje R paketa learnr za izdelavo interaktivnih lekcij v obliki spletnih aplikacij in strežnika Jobe za izvajanje kode v peskovniku.

Rezultati testiranj so pokazali, da implementirani prototip ustreza zastavljenim ciljem diplomske naloge in je lahko v veliko pomoč učiteljem in programerjem, ki so na področju tehnologij Javascript (Node.js), HTML in CSS začetniki, ob tem pa ponuja veliko možnosti za nadaljni razvoj.

 

Mentor: doc. dr. Dejan Lavbič

 

Komisija za zagovor:​

doc. dr. Jure Demšar (predsednik),

doc. dr. Dejan Lavbič (mentor),

doc. dr. Rok Rupnik (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35