Sen. Lect. PhD Alenka Kavčič
Assistant
T: +386 1 479 8259
E: alenka.kavcic@fri.uni-lj.si
Office hours: Wednesdays at 11:30
International exchange: Tuesdays from 13:30 to 14:30 in room R3.73
Room: R2.29 - Laboratorij LGM
Projects
Past projects
Publications
 • D. Križaj, M. Meža, J. Bajc, A. Kavčič, and B. Pečar, "Moderno poučevanje naravoslovja in tehnike z uporabo fleksibilnega merilnega sistema z odprtokodnim programjem - eEksperimenti = Modern teaching of natural sciences using flexible measurement system with open source software - eEksperiments," in Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi - VIVID 2015 : zbornik referatov : conference proceedings, 2015, pp. 237-247. 
 • D. Križaj, M. Meža, J. Bajc, A. Kavčič, and B. Pečar, "E-eksperimenti - moderno poučevanje naravoslovja in tehnike z uporabo fleksibilnega merilnega sistema z odprtokodnim programjem = E-experiments - modern science and technology teaching with the use of a flexible measurement system with Open Source software," in Učimo se drug od drugega : zbornik povzetkov prispevkov, 2015, pp. 236-237. 
 • A. Kavčič, C. Bohak, M. Pesek, and M. Marolt, "Edoo : involving teachers in the development of e-learning material," in Open education for a multicultural world : OCWC Global Conference, 23-25 April Ljubljana, Slovenia, 2014, pp. 1-4. 
 • A. Kavčič, M. Pesek, C. Bohak, and M. Marolt, "Edoo : online match-making portal for educational content production," in Proceedings of the 1st Workshop on Defining a European Research Agenda on Information Systems and Management in eMedia Industries, Bled, Slovenia, 9th-13th June 2013, 2013, pp. 14-16. 
 • A. Kavčič, M. Pesek, C. Bohak, and M. Marolt, "Spletni portal za sodelovanje učiteljev in razvijalcev elektronskih učnih gradiv = Web portal for teacher - developer collaboration in electronic learning materials production," in Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik referatov : conference proceedings, 2013, pp. 92-99. 
 • M. Makovec, M. Eskelinen, R. Testen, T. Hečimović, C. Bohak, and A. Kavčič, "Diagnoza akutnega vnetja slepiča s pomočjo točkovnega sistema = The diagnosis of acute appendicitis with assistance of scoring system," in Urgentna medicina : izbrana poglavja 2012 : zbornik : selected topics [2012] : proceedings, 2012, pp. 216-218. 
 • A. Kavčič, "Pomen standardov in specifikacij za elektronska učna gradiva = Importance of standards and specifications for electronic learning materials : vabljeno predavanje," in (Zbornik), 2011, pp. 158-164. 
 • A. Kavčič, "Implementing content packaging standards," in EUROCON 2011, 2011, pp. 1-4. 
 • J. Južna and A. Kavčič, "Standardi za pakiranje elektronskih učnih gradiv = Packaging standards for electronic learning materials," in Zbornik vseh prispevkov, 2010, pp. 640-646. 
 • A. Kavčič, "Informatization of learning and training in Slovenian armed forces," in Eurocon 2009 : proceedings, 2009, pp. 326-331.
 • A. Kavčič, "Specifications and standards for use of educational digital content," in Research, reflections and innovations in integrating ICT in education. Vol. 1, 2009, pp. 577-581. 
 • M. Kljun, J. Vičič, B. Kavšek, and A. Kavčič, "Evaluation comparisons and evaluations of learning management systems," in ITI 2007 : proceedings of the ITI 2007, 2007, pp. 363-368. 
 • J. Južna, A. Kavčič, and S. Divjak, "Metadata for electronic learning resources = Metapodatki pri elektronskih učnih virih," in Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings, 2007, pp. 194-198. 
 • A. Kavčič, J. Južna, and S. Divjak, "Učinkovita uporaba obstoječih gradiv za e-izobraževanje = Effective use of existing e-learning materials," in Zbornik, 2007, pp. 355-359. 
 • A. Kavčič, "Fuzzy user modeling for adaptation in educational hypermedia," IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Pt. C, Applications and reviews, vol. 34, iss. 4, pp. 439-449, 2004. 
 • M. Marolt, A. Kavčič, M. Privošnik, and S. Divjak, "On detecting note onsets in piano music," in Communications and information technology for development : proceedings, 2002, pp. 385-389. 
More