NAČINI SODELOVANJA

 

 

FRI vzpodbuja raziskovalno delo študentov, ki lahko tako že v času študija pridobijo praktične raziskovalne izkušnje. Študentje se lahko na različne načine vključujejo v raziskovalno delo:

 • Sodelovanje z laboratoriji: Vedoželjni študentje zelo radi zahajajo v laboratorije, kjer pridobivajo začetne raziskovalne izkušnje. Novi prostori fakultete in bogata infrastruktura nam omogočajo bogato vključevanje študentov v raziskovalno delo. V okviru posameznih predmetov študentje delajo na raziskovalnih nalogah, ki pogosto prerastejo v zanimivo sodelovanje s člani laboratorijev. Tudi sicer je veliko študentov, ki samoiniciativno želijo razvijati zanimive ideje. Perspektivni in motivirani študentje so vedno dobrodošli v naših laboratorijih!
   
 • Obštudijska dejavnost: Študentje lahko pri predmetih Računalništvo v praksi ter Obštudijska strokovna dejavnost opravljajo strokovno in raziskovalno delo v laboratorijih. Na ta način pod mentorstvom članov laboratorijev pridobivajo raziskovalne izkušnje, hkrati pa tudi implementirajo konkretne rešitve.
   
 • Diplome in magisteriji: Diplomske naloge in še posebej magistrske naloge so dobra priložnost za bolj poglobljeno raziskovalno delo študentov. V laboratorijih jim je na voljo raziskovalna oprema ter strokovna pomoč mentorja in raziskovalcev, ki delajo v laboratorijih.
   
 • Študentski izzivi in Garaža FRI: V sodelovanju s podjetji razpisujemo številne študentske izzive, katerih rešitev pogosto terja tudi raziskovalno delo študentov. Podobno velja za sodelovanje v Garaži FRI, kjer se prepletajo spoznavanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kreiranje novih idej, raziskovanje in reševanje konkretnih problemov ter implementacija uporabnih rešitev.
   
 • Delo na raziskovalnih projektih: Študentje višjih letnikov, druge stopnje in še posebej tretje stopnje študija imajo priložnost sodelovati na raziskovalnih projektih, ki se izvajajo v okviru laboratorijev, kolikor jim pedagoške obveznosti to dopuščajo. Študentje so vključeni v različne vrste projektov, od tržnih do evropskih. Primer takih projektov so tudi projekti, ki se izvajajo v okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja. Ti projekti so namenjeni neposrednemu vključevanju študentov v raziskovalno delo v sodelovanju s podjetji.
   
 • Doktorski študij: Raziskovalno delo je temelj doktorskega študija. Doktorski študentje so tako v polnosti vključeni v raziskovalno delo laboratorijev, ki jim nudijo vso potrebno opremo in strokovno pomoč.