Alumni UL FRI

Društvo Alumni UL FRI
Večna pot 113
1000 Ljubljana

You can sign up to receive the monthly newsletter of the Faculty of Engineering and Computer Science at the website and to join a group of Alumni club FRI on a business network LinkedIn.
 

Leadership of the society

Chairman: 
Primož Krajnik, 

Secretary:
Patricio Bulić, DR RI '04

Board of Directors: 
Primož Krajnik (director), 
Patricio Bulić (secretary), DR RI '04
Andrej Brodnik (member), MAG RI '88
Dušan Omerčevič (member), MAG RI '10
Žiga Debeljak (member),
Vida Groznik (member),
Žiga Hajdukovič (member), 

Supervisory Board:
Matej Golob (director), UDI RI '02
Marko Robnik Šikonja (member), DR RI '01
Mateja Jankovič (member), UDI RI '85

Court of Honor:
Alenka Starc (director), MAG RI '04
Nina Krmac (member), UDI RI'02
Tomaž Kovačič (member), UDI RI '12