• J1-4001 - Izbrani problemi iz uporabne in računske topologije
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J1-4001 )
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2022 - 2025