• VITEK MATEJ - MATEJ VITEK - Young Researcher
The Client : Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS ( VITEK MATEJ )
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2018 - 2022