• Aplikacija Inoturbar
The Client : Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica
Project duration: 2010 - 2010