• Poročanje podatkov o kakovosti zraka na Evropsko okoljsko agencijo in preverjanje statističnega modela za napovedovanje onesnaževal
The Client : Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Project duration: 2018 - 2019