• Pogodba za izdelavo študije o možnostih uporabe podatkov agencije
The Client : AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Project duration: 2017 - 2018