• Dokumentiranje in vzdrževanje na področju virtualnih laboratorijev Stacklabs
The Client : CHS Distribucija računalniške opreme d.o.o.
Project duration: 2016 - 2016