• Conceptualization and application of an analytical model for increasing well-being in Slovenia
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2021 - 2023