• Poročanje podatkov o kakovosti zraka in izdelava objektivnih ocen onesnaževal zaraka
The Client : Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Project duration: 2021 - 2022