• ELIXIR - Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI - ELIXIR
The Client : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( ELIXIR )
Project type: Projects Structural Funds
Project duration: 2018 - 2021
  • Logo
Logo