• ŠIPK 5 - Internet stvari kot uvod v računalništvo in elektroniko – množični spletni tečaj za osnovnošolce in srednješolce (iSURE)
The Client : Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 5 )
Project type: Projects Structural Funds
Project duration: 2020 - 2020
  • Logo
Logo