• PKP6 - Distribuirana digitalna platforma za mreženje potovalnih skupin s skupnimi interesi z uporabo tehnologije mikrostoritev - DDPMS
The Client : Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP6 )
Project type: Projects Structural Funds
Project duration: 2020 - 2020
  • Logo
Logo