• Novi algoritmi za vložitev in besedno interpretacijo podatkovno-bogatih omrežij znanja v biomedicini
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Project type: Bilateral projects
Project duration: 2019 - 2021