• Mobilno računanje za učinkovito razširjanje informacij v izrednih razmerah
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Project type: Bilateral projects
Project duration: 2019 - 2021