• Projekt EUMETSAT LSA SAF satelitska analiza tal
The Client : Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Project duration: 2019 - 2019