• J1-1716 - STRAP – Izvor, transport in ponor obstojnih zračnih onesnaževal v okolju Slovenije
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J1-1716 )
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2019 - 2022