• J4-1778 - Uporaba malega proteinabakteriofaga v boju proti razvoju odpornosti proti antibiotikom pri bakteriji Staphylococcus aureus
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J4-1778 )
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2019 - 2022