• Pogodba o sodelovanju
The Client : ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj
Project duration: 2019 - 2021