• ŠIPK 4 - Izdelava računalniškega sistema za prepoznavanje disleksije in pomoč dislektikom
The Client : Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 4 )
Project type: Projects Structural Funds
Project duration: 2019 - 2019