• ŠIPK 4 - Interaktivna e-knjiga Kriptografija
The Client : Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 4 )
Project type: Projects Structural Funds
Project duration: 2019 - 2019
  • Logo
Logo