• PKP 5 - Razvoj pilota mQuiz
The Client : Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 5 )
Project type: Projects Structural Funds
Project duration: 2019 - 2019
  • Logo
Logo