• Šifra predmeta:63804
  • Kreditne točke:5
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Cilj predmeta je izdelava preglednega seminarja iz izbrane teme s področja računalništva in informatike. Študentje pri predmetu poslušajo vse predstavitve svojih kolegov ter se tudi na ta način seznanjajo z (bolj ali manj uspešnimi) tehnikami predstavitev. Pri tem spoznajo možna raziskovalna področja svojih kolegov in se seznanijo s temami s širšega področja računalništva in informatike. Obvezno redno obiskovanje tega predmeta oz. redno poslušanje seminarjev je tudi način gradnje pripadnosti študentov fakulteti ter sklepanja vezi med študijskimi kolegi.
 

 

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.57