• Šifra predmeta:63829
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
15
ur
laboratorijskih vaj
15
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci