• Šifra predmeta:63824
 • Kreditne točke:5
 • Semester: poletni
 • Vsebina

Pri predmetu bomo spoznali sodobne pristope k snovanju algoritmov. Ti pristopi vključujejo razne tehnike analiziranja, metode snovanja in računske modele. Spoznali bomo:

 • proces inženiringa algoritmov (proces, ki se trudi premoščati razlike med teorijo in prakso),
 • algoritme za večnivojsko pomnilniško hierarhijo (algoritme, ki upoštevajo značilnosti predpomnilnikov ipd.),
 • načine za pohitritev natančnih eksponentnih algoritmov (npr. rezanje prostora iskanja ipd.),
 • parametrične algoritme (algoritme, ki so hitri pri določenih vrstah vhodnih podatkov),
 • aproksimacijske algoritme (algoritme, ki hitro vrnejo približen, toda kakovosten rezultat),
 • verjetnostne algoritme (algoritme, ki hitro vrnejo negotov, toda verjetno pravilen rezultat),
 • kvantne algoritme (algoritme, ki izkoriščajo načela kvantne fizike).

Vse našteto bomo podkrepili s sodobno analizo algoritmov in problemov (npr. analizo najslabšega primera).

 

 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
15
ur
laboratorijskih vaj
20
ur
seminarskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.05