• Šifra predmeta:63546F
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina
V prvem delu tega dvodelnega predmeta bomo predstavili skupen matematičen model za reševanje različnih problemov s področja računalništva, kot so denimo logistični problemi, analiza omrežij, problemi razporejanja, iskanje optimalnih poti v grafu, posploševanje tehnike analiziranja podatkov, gručenje, razčlenjevanje,… Tako bomo dobro spoznali algebraično strukturo polkolobarja in vrsto algoritmov za reševanje omenjenih problemov. Raziskovalci na področju računalništva namreč radi posegajo po polkolobarjih, saj omogočajo bolj splošno in skupno reševanje različnih problemov, hkrati pa reducirajo časovno zahtevnost obstoječih algoritmov.

V drugem delu predmeta bomo spoznavali področje inženiringa algoritmov, katerega vodilo je premoščanje razlike med teorijo in prakso. Znanih je več primerov, kjer klasični teoretični pristop nezadovoljivo opiše obnašanje algoritma v praksi, npr. simpleksni algoritem, hitro urejanje, LIFO/FIFO strategije, ravninskost grafa, minor grafa itd. Posledično je izredno pomembna dobra implementacija in eksperimentalen preizkus algoritma. Tekom predmeta si bomo ogledali proces inženiringa algoritmov in njegove posamezne stopnje: realistični modeli računanja, snovanje algoritmov, implementacija algoritmov, analiza algoritmov preko najslabšega primera, izvedba eksperimentov, generiranje realističnih vhodov, izvedba algoritmičnih knjižnic.
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.61
Nosilec predmeta
Prostor:R3.16
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI