VR
Povezave
Spletna stran
prof. dr. Vladislav Rajkovič
Zunanji sodelavec
E: VLADISLAV.RAJKOVIC@fov.uni-mb.si
Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti.
Opis

Vladislav Rajkovič (http://lopes1.fov.uni-mb.si) je profesor za področje informacijskih sistemov na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede in raziskovalni sodelavec Inštituta Jožef Stefan, odsek za inteligentne sisteme. Poučuje predmete s področij informacijskih sistemov, baz podatkov, podatkovnih komunikacij in sistemov za podporo odločanju na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Njegovo raziskovalno področje predstavljajo informacijski sistemi in metode umetne inteligence za pomoč pri odločanju. V zadnjem času se še posebej ukvarja z uporabo hierarhičnih odločitvenih modelov na področju e-zdravstva. Je ustanovni član Slovenskega društva informatika in Association of Information Systems. Sodeluje v uredniških odborih domačih in tujih revij. Vodil oz. sodeloval je pri številnih projektih s področja informacijskih sistemov s posebnim poudarkom na podpori kompleksnim odločitvenim procesom. Vrsto let sodeluje pri uvajanju računalništva in informatike v slovenske šole.

Izobrazba

Univerzitetna diploma (1970) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Magisterij (1975) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Doktorat (1987) na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Ljubljani.

Izkušnje

Univerzitetna diploma (1970) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Magisterij (1975) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Doktorat (1987) na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Ljubljani.

Nagrade

Nagrada Borisa Kidriča za pomembne dosežke na področju računalniško podprtega odločanja z uporabo metod umetne inteligence (skupaj s prof. dr. Markom Bohancem) leta 1988.

Nagrada Slovenskega društva informatika za dolgoletno uspešno delovanje na področju izobraževanja leta 1997.

Zlata plaketa Univerze v Mariboru leta 1999.

Priznanje multikonference Informacijska družba za izjeni prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe leta 2009.

Publikacije

ČLANKI:

 • PETRIČ, Karl, PETRIČ, Teodor, KRISPER, Marjan, RAJKOVIČ, Vladislav. User profiling on a pilot digital library with the final result of a new adaptive knowledge management solution. Knowl. organ., 2011, vol. 38, no. 2, str. 96-113.
 • RAJKOVIČ, Vladislav. Group decision making : integrating different interests into a joint decision. Organizacija (Kranj), 2011, let. 44, št. 6, str. 175-178, doi: 10.2478/v10051-011-0018-5.
 • KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, KLJAJIĆ, Miroljub, ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, RAJKOVIČ, Vladislav. The relevance of facilitation in group decision making supported by a simulation model. Syst. dyn. rev., 2011, vol. 27, no. 3, str. 270-293.
 • KOVAČ, Tatjana, RESMAN, Metod, RAJKOVIČ, Vladislav. The model for evaluating the influence of student participation on school quality. Napredak, 2010, god. 151, br. 3-4, str. 335-349.
 • ŠUŠTERŠIČ, Olga, RAJKOVIČ, Uroš, DINEVSKI, Dejan, JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Vladislav. Evaluating patients' health using a hierarchical multi-attribute decision model. J. int. med. res., 2009, vol. 37, no. 5, str. 1646-1654.
 • CUNDRIČ, Andreja, KERN, Tomaž, RAJKOVIČ, Vladislav. A qualitative model for road investment appraisal. Transp. policy (Oxf.)., jul. 2008, vol. 15, no. 4, str. 225-231.
 • PIVK, Aleksander, CIMIANO, Philipp, SURE, York, GAMS, Matjaž, RAJKOVIČ, Vladislav, STUDER, Rudi. Transforming arbitrary tables into logical form with TARTAR. Data knowl. eng., 2007, vol. 60, no. 3, str. 567-595.
 • JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Uroš, RAJKOVIČ, Vladislav. A hierarchical multi-attribute system approach to personnel selection. Int. j. sel. assess., 2005, vol. 13, no. 3, str. 198-205.
 • RAJKOVIČ, Vladislav, ŠUŠTERŠIČ, Olga, RAJKOVIČ, Uroš, PORENTA, Aleš. Slovenski pregledovalnik mednarodne klasifikacije prakse zdravstvene nege = Slovene browser for international classification for nursing practice (ICNP). Obzor. zdrav. neg., 2004, letn. 38, št. 3, str. 193-197.
 • LESKOŠEK, Bojan, BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. The use of expert methods in the orientation of children into different sports. Acta Univ. Carol., Kinanthropol., 2002, vol. 38, no. 2, str. 33-44, tabele, graf. prikazi.
 • ŠUŠTERŠIČ, Olga, RAJKOVIČ, Vladislav, LESKOVAR, Robert, BITENC, Iztok, BERNIK, Mojca, RAJKOVIČ, Uroš. An information system for community nursing. Public health nurs. (Boston, Mass.), 2002, vol. 19, no. 3, str. 184-190.
 • TOMŠIČ, Blaž, RAJKOVIČ, Vladislav. Uporaba lupine ekspertnega sistema DEX v procesu načrtovanja delovanj. Bilt. Slov. vojs., 2001, letn. 3, št. 2, str. 57-65.
 • JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Vladislav. Use of an expert system in personnel selection. Inf. manag., Jul./Dec. 2001, vol. 14, no. 3/4, str. 12-13, 24-25, 28.
 • BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Quasitative multi-attribute modeling and its application housting. Revue des systèmes de décision, 2001, vol. 10, str. 175-193.
 • BOHANEC, Marko, ZUPAN, Blaž, RAJKOVIČ, Vladislav. Applications of qualitative multi-attribute decision models in health care. International journal of medical informatics., 2000, vol. 58-59, str. 191-205.
 • BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. Multi-attribute decision modeling : industrial applications of DEX. Informatica (Ljublj.), 1999, vol. 23, spec. issue, No. 4, str. 487-491.
 • BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav, SEMOLIČ, Brane, POGAČNIK, Aljana. Knowledge-based portfolio analysis for project evaluation. Inf. manage., 1995, 28, št. 5, str. 293-302.
 • BOHANEC, Marko, URH, Božo, RAJKOVIČ, Vladislav. Evaluating options by combined qualitative and quantitative methods. Acta psychol., 1992, vol. 80, no. 1/3, str. 67-89.
 • BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. DEX : an expert system shell for decision support. Sistemica (Lima), 1990, vol. 1, str. 145-157.
 • RAJKOVIČ, Vladislav, BOHANEC, Marko, BATAGELJ, Vladimir. Knowledge engineering techniques for utility identification. Acta psychol., 1988, let. 68, št. 1/3, str. 271-286.
 • EFSTATHIOU, J., RAJKOVIČ, Vladislav. Multiattribute decision making using a fuzzy heuristic approach. IEEE trans. syst. man cybern., 1979, vol. 9, str. 326-333.
 • EFSTATHIOU, J., RAJKOVIČ, Vladislav. Multi-attribute using fuzzy, heuristic approach. Int. j. man-mach. stud., 1979, vol. 12, str. 141-156.

UČBENIKI:

 • JEREB, Eva, BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. Dexi : računalniški program za večparametrsko odločanje : uporabniški priročnik. Kranj: Moderna organizacija, 2003. 91 str., graf. prikazi. ISBN 961-232-149-3.
 • KRAPEŽ, Alenka, RAJKOVIČ, Vladislav. Tehnologije znanja pri predmetu informatika : vodnik za izpeljavo sklopa tehnologije znanja, (Modeli poučevanja in učenja, Informatika). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003. 92 str., ilustr. ISBN 961-234-440-X.
 • BRATKO, Ivan, RAJKOVIČ, Vladislav. Računarstvo s programskim jezikom Paskal, (Biblioteka Zanimljiva nauka). 2. izd. Beograd: Nolit, 1989. 391 str., ilustr. ISBN 86-19-01714-4.
 • BRATKO, Ivan, RAJKOVIČ, Vladislav. Računarstvo s programskim jezikom Paskal, (Biblioteka Zanimljiva nauka). Beograd: Nolit, 1986. 391 str., ilustr. ISBN 86-19-00914-1.

UREDNIŠTVO:

 • KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 439 str., ilustr., tabele. ISBN 978-3-631-62113-4.
 • RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), ŠUŠTERŠIČ, Olga (ur.). Informacijski sistem patronažne zdravstvene nege. Kranj: SZF, 1999. 86.
 • ŠUŠTERŠIČ, Olga (ur.), ŠLAJMER JAPELJ, Majda (ur.), CIBIC, Darja (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Mednarodna klasifikacija prakse zdravstvene nege : alfa verzija. Kranj: Moderna organizacija, 1998. 136 str., graf. prikazi. ISBN 961-232-026-8.
 • BOHANEC, Marko (ur.), KAPUS, Venceslav (ur.), LESKOŠEK, Bojan (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Talent : ekspertni sistem za usmerjanje otrok in mladine v športne panoge, Uporabniški priročnik, (Računalniško opismenjevanje). 2. natis. Ljubljana; Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997. 97 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-234-017-X.
 • BERKELEY, Dina (ur.), WIDEMEYER, George R. (ur.), BREZILLON, Patrick (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Context sensitive decision support systems. 1st ed. London [etc.]: Chapman & Hall, 1998. XI, 265 str., graf. prikazi. ISBN 0-412-83740-4.
Več