MM
Povezave
SICRIS
prof. dr. Miran Mihelčič
Upokojeni profesor
T: +386 1 479 8265
E: miran.mihelcic@fri.uni-lj.si
Govorilne ure: so objavljene pred izpitnimi roki v obvestilu na vratih kabineta
Prostor: R2.39
Opis

Miran Mihelčič, rojen leta 1942 v Ljubljani, se je po končani ekonomski srednji šoli in ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1965 najprej zaposlil v IMP – Industrijskem montažnem podjetju, Ljubljana. V letih 1972 – 1975 je bil v tem podjetju ravnatelj službe za organizacijo in informacijske sisteme. Že kot magister poslovno-organizacijskih znanosti (1972) se je leta 1975 zaposlil na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani kot ravnatelj službe za trg, ustvarjanje in delitev dohodka.

Od leta 1972 predava na Univerzi v Ljubljani, najprej kot zunanji predavatelj, nato pa od leta 1981 kot redno zaposlen v predhodnicah današnje Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani in danes v njej. Po doktoratu leta 1982 je leta 1985 dobil  in izrabil devetmesečno britansko štipendijo za raziskovalno delo v sedanji univerzi v Cranfieldu. V letih od 1981 do 2005, zdaj kot redni profesor, je skupaj predaval na dodiplomskem ter podiplomskem študiju 8 fakultet ljubljanske ter mariborske univerze in sicer vsebine, povezane z ekonomiko poslovanja združbe, teorijo organizacije, delitvijo dohodka in poslovnimi funkcijami.

V raziskovalnem delu se zlasti posveča analizi kakovosti organizaciji združbe, odločanju ravnateljev na podlagi informacijskih sistemov, delitveni problematiki ter vsebini funkcij upravljanja in ravnateljevanja.

Leta 2001 ga Zveza ekonomistov Slovenije imenovala za častnega člana te strokovne združbe.

Več