pred. mag. Matej Grom
Računalniški center
T: +386 1 479 8221
E: matej.grom@fri.uni-lj.si
Govorilne ure: Kadarkoli me ujamete v pisarni ali se predhodno dogovorite preko elektronske pošte
Prostor: R3.41
Opis

Rojen sem bil leta 1974. S poučevanjem računalništva sem se začel ukvarjati že v srednji šoli, ko sem na osnovni šoli vodil fakultativni pouk računalništva. Kot študent sem se veliko ukvarjal tudi s smučarskim tekom in si pridobil strokovni naziv vaditelja. Diplomiral sem leta 2000, z diplomskim delom: Analiza možnosti uporabe protokola WAP za nove spletne storitve.

Po diplomi sem se zaposlil na mestu strokovnega sodelavca v Laboratoriju za informatiko. Poleg raziskovanja mobilnih aplikacij sem se ukvarjal s sistemsko administracijo Oracle strežnikov.

Največji projekt, kjer sem nabral največ izkušenj je bil razvoj sistema e-Študent. Razvoj je potekal med leti 2002 in 2004.

Področja mojega raziskovalnega in praktičnega dela so tudi varovanja računalniških omrežij, upravljanje Oracle programske opreme, Microsoft Active directory omrežij in praktična uporaba in uvedba digitalnih potrdil.

Trenutno sem na mestu vodje računskega centra fakultete, kjer poskušamo zagotavljati čim bolj stabilno delovanje IT infrastrukture za potrebe laboratorijev in ostalih služb.

Več