DK
Povezave
SICRIS
prof. dr. Dušan Kodek
Upokojeni profesor
T: 392, 818
E: dusan.kodek@fri.uni-lj.si
Opis

Dušan Kodek je zaslužni profesor za računalništvo in informatiko, bil je predstojnik Katedre za teoretično računalništvo in predstojnik  Laboratorija za arhitekturo in procesiranje signalov.

Nagrade
 • Kidričeva nagrada za izume in izpopolnitve, 1980
 • Nagrada sklada Borisa Kidriča za izjemne znanstvene dosežke, 1983
 • Kidričeva nagrada za izume in izpopolnitve, 1983
 • Vidmarjeva nagrada za pedagoško delo, 1990
 • Zlata plaketa Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda, 2004
 • Michie-Turing nagrada za življensko delo, 2013
Projekti
Publikacije
 • "Length limit of optimal finite wordlength FIR filters," D. M. Kodek, Digital Signal Processing, vol. 25, no. 5, pp. 1798-1805, Sep. 2013.
 • "LLL algorithm and the optimal finite wordlength FIR design," D. M. Kodek, IEEE Trans. on Signal Processing, vol. 60, no. 3, pp. 1493-1498, Mar. 2012.
 • "Telescopic rounding for suboptimal finite wordlength FIR digital filter design," D. M. Kodek, M. Krisper, Digital Signal Processing, vol. 15, no. 6, pp. 522-535, Nov. 2005.
 • "Performance limit of finite wordlength FIR digital filters," D. M. Kodek, IEEE Trans. on Signal Processing, vol. 53, no. 7, pp. 2462-2469, Jul. 2005.
 • "Optimal algorithm for minimizing production cycle time of a printed circuit board assembly line," D. M. Kodek, M. Krisper, Int. J. Prod. Res., vol. 42, no. 23, pp. 5031-5048, Dec. 2004.
 • "An algorithm for computing the optimal cycle time of a printed circuit board assembly line," D.M. Kodek, M. Krisper, Informatica (Ljublj.), vol. 27, no. 1, str. 105-114, April 2003.
 • "An approximation error lower bound for integer polynomial minimax approximation," D.M. Kodek, Elektroteh. vestn., vol. 69, no. 5, str. 266-272, 2002.
 • "Dinamično prilagajanje dolzine okvirja fonemski zgradbi besed v postopku parametrizacije govornega signala," (with A. Strancar in R. Rozman), Proc. of ERK '2004 Conference, Portoroz, Slovenija, vol. B, pp. 167-170, Sep. 27-29, 2004.
 • "Parametrizacija govornega signala z dinamicnim dolocanjem dolzine okna," A. Strancar, R. Rozman, D.M. Kodek, Proc. of ERK '2003 Conference, Portoroz, vol. B, str. 481-484, September 25-26, 2003.
 • "Improving speech recognition robustness using non-standard windows," R. Rozman, D.M. Kodek, Proc. of Eurocon 2003 International Conference on Computer as a Tool,, Ljubljana, vol. 2, str. 171-174, September 22-24, 2003.
 • "Analiza vpliva modificiranih postopkov parametrizacije na robustnost sistemov za razpoznavanje govora," A. Strancar, R. Rozman, D.M. Kodek, Proc. of ERK '2002 Conference, vol. B, str. 251-254, Portoroz, September 23-25, 2002.
 • "Design of optimal finite wordlength FIR digital filters using integer programming techniques," D. M. Kodek, IEEE Trans. on Acoustics Speech and Signal Processing, vol. ASSP-28, no. 3, str. 304-308, June 1980.
Več