AD
Povezave
SICRIS
prof. dr. Andrej Dobnikar
Upokojeni profesor
T: 382, 307
E: andrej.dobnikar@fri.uni-lj.si
Govorilne ure: torek: 12:00 - 13:00
Prostor: FRI
Opis

Andrej Dobnikar se raziskovalno ukvarja predvsem z adaptivnimin sistemi in strukturami, paralelnim procesiranjem ter informacijsko teorijo, inferenčnimi, naravnimi in učilnimi algoritmi. Redno sodeluje na raziskovalnih, aplikativnih in bilateralnih projektih. Rezultate svojega dela objavlja  v revijah z SCI in  INSPEC faktorji  ter  na  mednarodnih konferencah.  Napisal je  tudi šest učbenikov za predmete, ki jih predava na visokem strokovnem, univerzitetnem in podiplomskem študiju. Je stalni član svetovalnega komiteja mednarodne konference ICANNGA (mednarodna konferenca o adaptivnih in naravnih računskih algoritmih).

Nagrade

Prva nagrada na mednarodnem natečaju s strani švedske vojske za razvoj računalniškega sistema za regenerativno sledenje gibajočih objektov (projekt ELVIRA), nosilec projekta: A. Dobnikar

Projekti
Zaključeni projekti
Publikacije
  • A. Dobnikar, B. Šter. Structural properties of Recurrent Neural Networks, Neural Processing Letters, 2009, sprejeto v objavo
  • B. Šter, A. Dobnikar. Modelling the environment of a mobile robot with the embedded flow state machine, J. intell. robot. syst., 46(2), 182-199, 2006.
  • I. Jeras, A. Dobnikar. Cellular automata preimages : count and list algorithm. V: V. N. Alexandrov (ur.). Computational science - ICCS 2006 : 6th International Conference, Reading, UK, May 28-31, 2006 : proceedings. Part 1-4, (Lecture notes in computer science. Berlin: Springer, cop., pp.345-352, 2006.
  • B. Šter, A. Dobnikar. Adaptive Radial Basis Decomposition by Learning Vector Quantization, Neural Processing Letters, 18(1), pp. 17–27, 2003.
  • U. Lotric, A. Dobnikar. Predicting time series using neural networks with wavelet-based denoising layers. Neural Ccomput.Aappl. (Print), 2005, vol. 14, no. 1, str. [11]-17,
  • I. Gabrijel, A. Dobnikar. On-line identification and reconstruction of finite automata with generalized recurrent neural networks, Neural Networks, 16(1): 101–121, 2003.
  • A. Dobnikar. Genetic synthesis of task oriented neural networks. Neural parallel sci. comput., 1994, let. 2, št. 4, str. 533-542.
  • B. Viher, A. Dobnikar, D. Zazula. Cellular automata and follicle recognition problem and possibilities of using cellular automata for image recognition purposes. International journal of medical informatics. [Print ed.], April 1998, 49, št. 2, str. 231-241.
  • A. Dobnikar. Learning feedforward neural networks with synaptic correlations. Elektroteh. vestn., 1995, let. 62, št. 5, str. 295-298.
  • A. Likar, A. Dobnikar. On-line correction of the gain in Kalman filtering. Automatica (Oxf.). [Print ed.], 1994, let. 30, št. 4, str. 729-730.
Več